חיפוש: החסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580473742מפעל החסד הגדול קמחא דפסחא שע"י חסידי כ"ק אדמו"ר שליט"א מויזניץ (ע"ר)רשומה
580438257מרכז החסד - בית התבשיל שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580110039משכן החסד - קרן הלוואות ע"ש המייסדים: הרב הגאון ר' יוסף פרבר זצ"ל ויבלח"ט הרב אהרן הלוי מלינביץ שליט"אנמחקה
580327732עמותת "נתיב מאורות החסד" (ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א וע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א) (ע"ר)רשומה
580095875"בית - החסד" מרכז לצדקה וחסדנמחקה
580065787"מוסדות החסד" שעל ידי אברכי חסידי גור קרי' חסידית חצור הגליליתנמחקה
580046902"תפארת החסד"נמחקה
580057628אגודת " נתיב החסד"רשומה
580083764אגודת גמ"ח "צדקה וחסד" ע"ש "איש החסד" - עואד צ'אהרי, זצ"לנמחקה
580083863אגודת מטה החסדנמחקה
580149359אגודת נועם החסדפורקה מרצון
580386282אוצר החסד בית שמש (ע"ר)רשומה
580050466אוצר החסד קרן שמואלרשומה
580477321אוצר מפעלי החסד תפארת שבחסד (ע"ר)רשומה
580392355אור החסד - דרכי מנחם (ע"ר)רשומה
580264281אורות - קרן החסד והרווחה בית אהרן וישראל (ע"ר)רשומה
580252450אורות החסדנמחקה
580462877אורות החסד - רמת השרון (ע"ר)רשומה
580297232אימפריית החסד (ע"ר)נמחקה
580118370אם החסדנמחקה