חיפוש: החלמה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580322824ווי. אר. - סעד, החלמה, עזרה ובריאות (ע"ר) (W.R WELFARE, AID, RECOVERY, SUPPORT, HEALTH (REGISTERED AMUTAבהליכי מחיקה
580047124בית החלמה והבראה לאם ולילד בני ברקרשומה
580073781בית החלמה ליולדותרשומה
580556819בית החלמה ליולדות בית שמש (ע"ר)רשומה
580453694בית חם- מרכז החלמה מסמים ואלכוהול וסיוע להומלסים (ע"ר)רשומה
580455350דובוני החלמה (ע"ר)רשומה
580378776דרך חיים - מרכז החלמה לנפגעי סמים (ע"ר)רשומה
580478642יחד בית החלמה (ע"ר)רשומה
580151447כנפי החלמהנמחקה
580217255מ.ה.ו.ל - מרכז החלמה לשיקום מכורים לסמים.נמחקה
580450781מועדון התקווה - החלמה בירושלים (ע"ר)רשומה
580469252תהילה- בית החלמה לנפגעי סמים נתניה (ע"ר)רשומה
 1