חיפוש: החינוך העצמאי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580107068מרכז גני ילדים שע"י החינוך העצמאינמחקה
580514446מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר (ע"ר)רשומה
580465995קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי (ע"ר)רשומה
580061463מפעלי גמ"ח של קרן החינוך לתורה שליד מרכז החינוך העצמאינמחקה
580056612קרן החינוך לתורה בישרא ל מיסודו של מרכז החינוך העצמאי בא"ירשומה
 1