חיפוש: הורים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580293892ה.ל.י. בדלית אלכרמל (הורים למען ילדים בדלית אלכרמל) (ע"ר)נמחקה
580143170הורים למען בי"ס ע"ש י. טבנקין - בת-יםנמחקה
580217560עמותת הורים - ביה"ס התיכון ע"ש י. בן צבי קרית אונונמחקה
580308260"יד לותיק" - עמותה לעזרת הורים (ע"ר)רשומה
580014918"כל בו לתלמיד" - אופקים ביסודם של ועדי הורים ומנהל בתי ספר באופקיםנמחקה
580082790"נוה הורים" בני ברית - נהריה עמותה מחוקהנמחקה
580271849"ניצנית" - עמותת הורים למען תלמידים בבית ספר ניצניםרשומה
580009066"עד מאה ועשרים" אגודה לעזרת הורים, חדרהרשומה
580196129א.ח.ה. אירגון חד-הורים בישראלנמחקה
580107886אגודת הורים ושוחרים של בית הספר הפתוח - חיפהרשומה
580007391אגודת הורים להעמקת ערכי החינוך ליד ביה"ס "תלמה ילין" העמותה נמחקהנמחקה
580060416אגודת ועד הורים בי"ס ממלכתי דתי "יבנה" פתח תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580162246אדר - איגוד הורים לתוכניות העשרה ותרבות - ירושלים 1990 -נמחקה
580266666אלאהל מן אג'ל אטפאלהם - הורים למען ילדיהםנמחקה
580337459ארגון הורים אומנים בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580015022ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראלרשומה
580044881ארגון הורים ירושלמי לחינוך מיוחדנמחקה
580023133ארגון הורים למערכת חינוך בירושליםרשומה
580374130ארגון הורים עולים ארצי (ע"ר)נמחקה