חיפוש: ההסתדרות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580326858העמותה לקידום מקצועי של עובדי המינהל במוסדות ההסתדרות (ע"ר)רשומה
580513141העמותה לקידום פינוי בינוי ההסתדרות 3 עד 11 גבעתיים (ע"ר)רשומה
580238137ז'אק אמיר למזכלות ההסתדרות הכלליתנמחקה
580008522מכללת ארן מיסודו של בית הספר לפעילי ההסתדרותבהליכי מחיקה
580145811מרכז פעולות ההסתדרות בבית ברלבהליכי פירוק מרצון
580122786נכסי ההסתדרות הכללית של העובדיםהחייאה
580139962עמותה להשתלמות פועלי מתכת ליד ההסתדרות במרחב חיפהרשומה
580468312עמותת גימלאי כפר סבא ליד ההסתדרות החדשה במרחב השרון (ע"ר)רשומה
580479756עמותת גמלאי הרצליה ליד ההסתדרות החדשה במרחב השרון (ע"ר)רשומה
580435782עמותת האמהות החד הוריות באזור חיפה והצפון ליד ההסתדרות החדשה במרחב חיפה (ע"ר)רשומה
580233195עמותת הגימלאים שליד ההסתדרות במרחב ת"א יפורשומה
580348498עמותת מועדון גימלאי ההסתדרות במרחב רעננה (ע"ר)רשומה
580378461פורום למנהלי מחקר ופיתוח (מו"פ) רפואי ליד ההסתדרות הרפואית בישראל (ע"ר)רשומה