חיפוש: ההסתדרות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580192896"עתוד"- עמותת תעסוקה ודיור-ליד ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580092914בית תרבות של ההסתדרות ע"ש גלן א. וואטסנמחקה
580060440ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - סניף י-ם ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580093144מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה מיסודן של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ואוניברסיטת תל-אביבבהליכי מחיקה
580250843עמותת הידידים של מרפאת קופה"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מחוז נתניה,סניף סמילנסקי.רשומה
580060713האגודה הישראלית למילדות וגניקולוגיה שעל יד ההסתדרות הרפואית בישראלנמחקה
580391118ההסתדרות הישראלית לקהילות האנוסים (ע"ר)רשומה
580031540ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל - התאגדות לתרבות גופנית "הפועל"רשומה
580042190ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל התאגדות לתרבות גופנית והפועל סניף כרמיאלנמחקה
580031193ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל התאגדות לתרבות גופנית הפועל מעלות תרשיחאנמחקה
580215689ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י התאגדות לתרבות גופנית הפועל סניף אשקלוןבהליכי מחיקה
580524098ההסתדרות התורנית (ע"ר)נמחקה
580023273ההסתדרות ישרון ירושליםרשומה
580027696ההסתדרות לרפואת שיניים בישראלרשומה
580058493המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה של ההסתדרות (ע"ר)רשומה
580072080המכון היהודי - ערבי שליד ההסתדרותרשומה
580190197המכון למזרח ומרכז אירופה, מיסודה של ההסתדרות הכללית בהליכי פירוק מרצוןבהליכי פירוק מרצון
580179067המרכז לחינוך לאומי שליד ההסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראלפורקה מרצון
580179075המרכז לפיתוח מערכות חינוך וקליטה שליד ההסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראלבהליכי פירוק מרצון
580333938הספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון שעל ידי ההסתדרות החדשה במרחב חיפה (ע"ר)רשומה