חיפוש: האגודה ל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049427"אות ברית קודש" האגודה להנצחת זכרם של רבי יוסף ורבי דוד כנפו זצ"לנמחקה
580209252האגודה הארצית לחיילים נוצרים משוחררי צה"לנמחקה
580369643האגודה הישראלית ל- NLP (ע"ר)רשומה
580070043האגודה הישראלית להידרולוגיה (אי"ל)רשומה
580179547האגודה הישראלית לזכויות יוצרים, הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית לספרות ולאמנות א.ל.א.י.נמחקה
580202224האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה ישומית ולמשוב ביולוגי א.י.ל.י.ם.רשומה
580031441האגודה לאספרנטו בישראל - א.ל.י.רשומה
580026151האגודה להנצחת הבנים שנפלו במערכות צה"לנמחקה
580066157האגודה להנצחת זכרו של אורי מימון ז"לרשומה
580009041האגודה להנצחת זכרו של איזק יוסף לוי ז"לבהליכי מחיקה
580017143האגודה להנצחת זכרו של ד"ר קסטנר ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580227460האגודה לחקר דעות קדומות, קנאות דתית ושנאה גזעית ע"ש חיים סיל ז"לרשומה
580067221האגודה לחקר הסרטן ע"ש פרדריק מרקוביץ ז"ל העמותה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580053833האגודה למען בית הרב קוק זצ"לרשומה
580094944האגודה לקידום האמוץ בישראל א.ל.א.נמחקה
580260230האגודה לריפוי הסרטן ע"ש יונת דניאלי ז"לבהליכי מחיקה
580164093ידידים - האגודה של בוגרי וידידי המכון למדריכי חו"לנמחקה
580195766האגודה ליוצאים לשאלה - ה.ל.ל (ע"ר)רשומה
 1