חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580077097רשת שיעורי תורה לנוער "דרכי אבות" ע"ש ר' אהרן יהודה ואליהו בקשי זצ"ל. חוג בנות "אהל רבקה" ע"ש מרת רבקה סימן-טוב ע"ה.בהליכי מחיקה
580085512"אהלי יעקב בני ברק" (ע"ש הגאון מהריק"ש מורינו רבי יעקב קשטרו זצ"ל וע"ש הפסוק "כה אמר ה' הנני שב את שבות אהלי יעקב")רשומה
580246759"דבר משה ויהושוע,ע"י מר"ן הרבנים הגאונים משה בירדוגו זצלה"ה בעהמ"ר ראש המשבי"ר ויהושוע בירדוגו, זצוק"ל, הרב הראשי למרוקונמחקה
580100295"מ.ס.ה" מרכז ספרותי הו"ל קרן זכרון והנצחה ע"ש ר' זלמן בןיעקב ז"לנמחקה
580003440"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)רשומה
580290062"קופת גמ"ח ע"ש מלכה הוך ע"ה מיסודה של בנה אפרים הי"ו" (ע"ר)רשומה
580316677"תפארת יוסף" פתח תקוה ע"ש מרן הגרי"ח זלה"ה בעל הבן איש חי (ע"ר)נמחקה
580299964א.ח.ו.ה. איכות חיים וקידום החינוך באילת (ע"ר)נמחקה
580428027א.ח.ל.ה. ארגון חברים למען הקהילה (ע"ר)רשומה
580277390א.ל.ה. - עמותה לתיאטראות ולאמנויות הבמה לילדים ולנועררשומה
580310464א.ל.ו.מ.ה. - ארגון לאחדות וקירוב מגזרי הציבור, עמותהבהליכי מחיקה
580014017א.ס.ב.ל.ה. אגודה לסיוע כלכלי ומקצוע לשכונותנמחקה
580273001א.פ.ק.ה. ט"ס-ארגון פעילויות קהילתיות בטלז-סטוןנמחקה
580002988אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כולל אברכים מצויינים בנשיאות הרה"צ ה"ק מר"ן אדמו"ר שליטא מסטולין קרלין ירושלים ת"ורשומה
580266633אגודת ת.ע.ג. (תורה-עבודת ה' - גמילות חסדים)נמחקה
580175529אהל חנה רבקה ע"ש חנה רבקה ע"ה בת ר' אברהם פינס שפירא ז"ל ירושליםבהליכי מחיקה
580412070איגוד ישראלי ליעוץ וניהול סביבתי - א.י.ל.ה. (ע"ר)רשומה
580446730ארגון ה.מ.י.כ. - הנהנה מיגיעת כפיו (ע"ר)רשומה
580273407ארגון נ.א.ה. - נשות "אור-החיים" (ע"ר)נמחקה
580296739ב.י.נ.ה. (בוגרי ישיבת נתיבות התורה) (ע"ר)נמחקה