חיפוש: דרכא

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580437663דרכא אחרינא בית שמש (ע"ר)הוגשה בקשת פירוק לבית משפט
580536001דרכא בתי ספר, מייסודה של קרן רש"י (ע"ר)רשומה
 1