חיפוש: דרך חדשה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580246718דרך חדשהבהליכי פירוק מרצון
580349918דרך חיים חדשה מרכז תמיכה למכורים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580543171הדרך החדשה - דרך חיים חדשה (ע"ר)רשומה
580551505עמותת ליאן - לאנשים המחפשים דרך חדשה בחייהם (ע"ר)רשומה
580285724רוח חדשה עמותה לשלמות האדם דרך היהדותנמחקה
 1