חיפוש: דרך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580289395ד.א.ת.א. - העמותה לקידום מקצועי חברתי של ענפי דפוס, גרפיקה, נייר, קרטונז', תקשורת, אנרגיה, מורי דרך ואמנים (ע"ר)רשומה
580114411מפעל למען צפת - מוסד לילדים ותלמוד תורה תמימי דרך ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א (בהליך מחיקה)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580430767" בצוותא " חונכים דרך להצלחה (ע"ר)רשומה
580301208"דרך האמת" אגודה להפצת דרכי האמת ביהדות (ע"ר)נמחקה
580049997"דרך חיים" עמותה מחוקהנמחקה
580096618"דרך" - אגודת שוחרי העתיד של יהדות גרוזיהנמחקה
580239283א.ד.מ., אמנות דרך מעשה ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580288843אבני דרךנמחקה
580543577אבני דרך לאלטרנטיבות חינוכיות בעמק הירדן (ע"ר)רשומה
580532240אבני דרך לחיים (ע"ר)רשומה
580072999אגודת שומרי דרך ארץנמחקה
580197812אגודת תפארת דב- דרך השם ע"ש דב אינדיג הי"ד (ע"ר)רשומה
580563989אירגון דרך הבעל שם טוב (ע"ר)רשומה
580495935אמנות - ישראל דרך אמנות (ע"ר)רשומה
580465276אצע"ד - אשקלונים צעירים עם דרך (ע"ר)רשומה
580308716ארגון דרך הישר (ע"ר)רשומה
580250777אשרי תמימי דרךרשומה
580364057בודהיזם דרך היהלום (ע"ר)רשומה
580031656בי"כ לעולי גרוזיה דרך מצדה באר שבע העמותה נמחקהנמחקה
580430619בית הכנסת "דרך שמחה" (ע"ר)רשומה