חיפוש: דרור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580454965עמותת הורי בי"ס חטיבה ותיכון דרור ירושלים (ע"ר)רשומה
580433555עמותת הורי בי"ס יסודי ממ"ד דרור ירושלים (ע"ר)רשומה
580149565עמותת ועד הורי החניכים במעון דרור ירכארשומה
580402774קרן דרור וינברג (ע"ר)רשומה
580094258קרן דרור לחינוךנמחקה
580015055דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - החלוץ (ע"ר)רשומה
580526408עמותת בן דרור על שם ישראל בן דרור (ע"ר)רשומה