חיפוש: דרור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580557551דרור לאסיר (ע"ר)בהליך רישום
580253896דרור לחייל המשוחררנמחקה
580239762דרור לחינוך דמוקרטינמחקה
580398774דרור לכולם (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580393726דרור לפיתוח וקידום השיט (ע"ר)רשומה
580453389דרור לפצוע (ע"ר)רשומה
580561876דרור- משימות לאומיות (ע"ר)רשומה
580186997דרור עמותה לקדום הבניה לעוליםנמחקה
580316818דרור שור לראשות המועצה האיזורית באר טוביה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580067320הבונים דרוררשומה
580385219וקראתם דרור בארץ (ע"ר)רשומה
580295533יסודות לצמיחה דרור (ע"ר)רשומה
580200830ליאת דרור ניר בן גל - הלהקהרשומה
580406627מטווח אריאל דרור מעוז - ירי מעשי (ע"ר)נמחקה
580166981מכבי דרור לוד כדורגלנמחקה
580037679מכון לאמנות ע"ש שלמה דרור (אונקל סם) נתניהרשומה
580108561מתנ"ס מעלה יוסף מרכז קהילתי ע"ש אייל דרור ז"ל (ע"ר)רשומה
580412260נתיבות דרור - תלם (ע"ר)רשומה
580483998עמותה לציון 60 שנות עלייה מתנועת דרור מברזיל (ע"ר)רשומה
580202000עמותת דן - קרן למען נתנאלה דרורנמחקה