חיפוש: דרור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580348647"קרן אור לחיים" - העמותה למחקר בהיגוי פרופ' ראובן אור למען מושתלי מח-עצם חס"ד הדסה (חולי סרטן דם) - ע"ש חיים דרור (ע"ר)רשומה
580316081דרור - העמותה לקידום החינוך והתרבות לפי הטכנולוגיות של ל. רון האברד (ע"ר)פורקה מרצון
580227924יובל תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580054575"לב" למען בן דרורנמחקה
580114999"ענת" - עמותה להנצחת ענת דרור ז"לבהליכי מחיקה
580442978אד"י - עמותה לקידום השתלות בישראל ע"ש אהוד בן דרור ז"ל (ע"ר)רשומה
580287803אוהל משה ע"ש משה מיכאל אשר דרור ז"לנמחקה
580551414אלי דרור (ע"ר)רשומה
580191161בית דורשי ע"ש דרור ושי וינברג ז"ל (ע"ר)רשומה
580512697בית ירוק חלום דרור (ע"ר)רשומה
580224384בני דרורנמחקה
580327120דרור - בית ספר יהודי הומניסטי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580540169דרור - דרך ריקי ורחלי ז"ל (ע"ר)רשומה
580449866דרור - העמותה הישראלית להגנת חיות הבר, סביבות משכנן הטבעי והסביבה (ע"ר)רשומה
580017945דרור - העמותה לשיקום נפשי בקהילה (ע"ר)רשומה
580373900דרור - לשחרור האדם (ע"ר)רשומה
580355303דרור - מרכז ליוצאים לשאלה (ע"ר)רשומה
580160703דרור - עמותה לפתוח האומנויות בקרב האסירים בישראלנמחקה
580284941דרור יקראבהליכי פירוק מרצון
580493963דרור לאמיץ (ע"ר)רשומה