חיפוש: דניאלי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580294957"חסדי שמואל" - אשקלון, מרכז רוחני להפצת אור היהדות וקירוב לבבות ע"ש שמואל דניאלי ז"ל (ע"ר)רשומה
580260230האגודה לריפוי הסרטן ע"ש יונת דניאלי ז"לבהליכי מחיקה
580151744היכל דוד - ע"ש החייל דוד דניאלי ז"ל הי"דרשומה
580264729עמותת "יונת" בדרך לבריאות ע"ש יונת דניאלי ז"לנמחקה
 1