חיפוש: דמשק אליעזר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580528719דמשק אליעזר ביתר (ע"ר)רשומה
580018430ישיבת ויז'ניץ בית ישראל 31 דמשק אליעזררשומה
580546265מוסדות דמשק אליעזר ויזניץ בית שמש (ע"ר)רשומה
580136984מוסדות התורה דמשק אליעזר ע"ש רבי אליעזר בן אברהם ז"לחוסלה על ידי בית משפט
 1