חיפוש: דוד עקיבא ז"ל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580146884ישיבת בני עקיבא "פרחי אהרן" ע"ש הרב אהרן דוד בוראק ז"ל קרית שמואל חיפהרשומה
580227361קרן דוד עקיבא ז"לבהליכי מחיקה
 1