חיפוש: דגן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580325462"אל-חן" עמותה לשיפור איכות החיים בבית דגן (ע"ר)בהליכי מחיקה
580229474אמינות - תושבים למען בחירתו של מוטי בר-דגן לראשות המועצה המקומית רמת-השרוןנמחקה
580277093בית הכנסת - חסד לאברהם - בית דגןבהליכי מחיקה
580288306בית הכנסת רשב"י - בית דגןנמחקה
580111854בית חב"ד - בית-דגן שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580345833בית כנסת - פועלי צדק - בית דגן (ע"ר)רשומה
580132702בית כנסת אהל יצחק - בית דגן, ע"ש ר' יצחק אבוחצירא זצ"לרשומה
580297273בית כנסת בית אל - בית דגן (ע"ר)נמחקה
580472868בית כנסת בית יוסף- בית דגן (ע"ר)רשומה
580411403בית כנסת חמדת ישראל בית דגן (ע"ר)נמחקה
580376721בית כנסת עץ חיים בית דגן (ע"ר)רשומה
580257780בית כנסת קיבוץ גלויות ע"ש אלי כהן הי"ד - בית דגןרשומה
580178614בית כנסת תפארת אשכנז - בית-דגןנמחקה
580213569בית כנסת תפארת ישראל - בית דגןרשומה
580287449בית מהרי"ץ זצוק"ל - בית דגןנמחקה
580238046בית"ר בית דגןנמחקה
580160224בנה ביתך נווה דגןבהליכי מחיקה
580518108למען שמו באהבה- בית דגן (ע"ר)רשומה
580398642מועדון נוער ומבוגרים כדורסל בית-דגן (ע"ר)רשומה
580351716מועדון ספורט בית דגן (ע"ר)רשומה