חיפוש: דבוש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580227411בית הכנסת ר' מאיר דבוש אמי שוויכאנמחקה
580129153פעמי גאולה ע"ש המנוחה ג'וליה בת זטובה דבוש ע"הנמחקה
 1