חיפוש: דבורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580147718סמינר למורות מכון דבורהנמחקה
580209237קרן אור חסד ע"ש ג'ויס פרידה דבורה שמידט ע"הנמחקה
580086338קרן דבורה וחיים סגל ז"לנמחקה
580330041קרן דבורה למען ירושלים (ע"ר) (THE DEVORAH FOUNDATION FOR JERUSALEM (REGISTERED AMUTAרשומה
580040350קרן דבורה מאיר לקדום חברתי וחינוכי בערדרשומה
580556645שירת דבורה ומרדכי - קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580417467שערי ישועה - נר לדוד ואסתר דבורה (ע"ר)רשומה
580406577תומר דבורה אלעד (ע"ר)רשומה
580317444תומר דבורה, אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580512986שירת דבורה ע"ש דבורה הנביאה ע"ה (ע"ר)רשומה
580006708תומר דבורה מרכז לתורה ומורשת ישראל ע"ש מרת דבורה בינט ע"הרשומה