חיפוש: דבורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580137446אור דבורהרשומה
580208387אור חנה חיינה דבורהנמחקה
580155331איחוד מוסדות התורה שירת - דבורהרשומה
580497550באר דבורה- מכון לפיתוח מקוואות בתפוצות (ע"ר)רשומה
580350569ביה"כ "שירת דבורה" (ע"ר)רשומה
580367332ביה"ס וגנ"י שירת דבורה (ע"ר)רשומה
580003341גמילות חסד של הנשים מתל-אביב ע"ש הרבנית דבורה אהרונסון ז"לנמחקה
580103612גמילות חסדים - חסדי חוה דבורהנמחקה
580174621הקרן ע"ש דבורה אגמון לטיפוח ילדים פגועיםנמחקה
580416592חכמת דבורה (ע"ר)רשומה
580437770חסדי דבורה גולדה (ע"ר)רשומה
580557684חסדי דבורה ואברהם (ע"ר)רשומה
580162584יד דבורהבהליכי מחיקה
580452977יד דבורה למשפחה - נתניה (ע"ר)נמחקה
580451615ידידי בית אורי (לזכר דבורה שיק) (ע"ר)פורקה מרצון
580132207ישיבת בית שרגא - דבורה הנביאה ירושליםבהליכי מחיקה
580526259מדרשת שירת דבורה (ע"ר)רשומה
580290484מכון אוהל דבורה קרית ספררשומה
580032563מפעל תומר דבורה שושנהנמחקה
580564920נר דבורה (ע"ר)רשומה