חיפוש: גשר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580369262גשר ללב (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580197325גשר למסורת ושורשיהרשומה
580190932גשר לעםרשומה
580434157גשר לעסק - שילוב נוער באשדוד - גלש"ן באשדוד (ע"ר)רשומה
580255933גשר לקשר העמותה להנחלת השפה והתרבות הערבית בישראלנמחקה
580185783גשר לשלום ולדו-קיום BRIDGE FOR PEACE AND C0EXISTANCEנמחקה
580503407גשר לתקווה (ע"ר)רשומה
580054062גשר מפעלים חינוכייםרשומה
580410058גשר על הואדי (ע"ר)רשומה
580017580מרכז קהילתי "גשר", אגודה לתרבות וחינוךרשומה
580510386עמותת בני גשר וידידיה לדורותיהם (ע"ר)רשומה
580278901עמותת גר"א, גשר רב אהבה, מתן סיכוי לחיים שלמים לילדים אוטיסטים וליקויי קשר ותקשורת.רשומה
580564912עמותת גשר דרך המלח (ע"ר)רשומה
580518504עמותת גשר לדו קיום ולשיפור רמת החיים והסביבה בגליל (ע"ר)רשומה
580327443עמותת גשר לנוריאל, עמותה רשומהבהליכי מחיקה
580262947עמותת ידידי תאטרון גשררשומה
580482859ערבות הדדית - גשר של זהב (ע"ר)רשומה
580353167פל"ג (פארק ללא גשר) (ע"ר)רשומה
580281939קופת הליכוד - גשר - צומת בבחירות לכנסת 1996נמחקה
580358190קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר)רשומה