חיפוש: גשר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580362887ג"ל (גשר לעתיד) (ע"ר)רשומה
580410264גלאו"פ- גשר לאהבה ופתיחות (ע"ר)רשומה
580308179גשר - עזרה הדדית (ע"ר)רשומה
580564243גשר - עמותה לקידום מסחר בין ישראל לאתיופיה בישראל (ע"ר)רשומה
580246510גשר - פורום לשלוםנמחקה
580109080גשר - צרנמחקה
580397982גשר אל הנוער (ע"ר)רשומה
580413649גשר בהסתדרות החדשה (ע"ר)רשומה
580231116גשר בין קהילת יוצאי אתיופיה ביבנה לבין תושבי יבנהנמחקה
580568731גשר האירוס הנצרתי (ע"ר)רשומה
580257202גשר הגאולה לדוברי ספרדיתנמחקה
580552727גשר ההלכה (ע"ר)רשומה
580379162גשר העולמית (ע"ר)רשומה
580044105גשר העליהפורקה מרצון
580027928גשר התשובה עזרה רוחנית לבעלי תשובהנמחקה
580429868גשר חינוכי (ע"ר)רשומה
580315620גשר לאלפיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580342590גשר לחיים - העמותה למלחמה באלימות ובסמים (ע''ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580367035גשר לחיים 2000 (ע"ר)רשומה
580167195גשר לחיים ניתן צו חיסול ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט