חיפוש: גרוס

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580429660קופת גמילות חסד ע"ש משה הרפודר, משה גרוס, אריה מילבאור ז"ל ואברהם הכט נ"י (ע"ר)רשומה
580501211גלריה גרוס במה אלטרנטיבית להצגת אמנות פלסטית, תל-אביב-יפו (ע"ר)רשומה
580062404זכרון אשר אהרן על שם הקדוש אשר אהרן גרוס הי"דרשומה
580019412מוסד שמואל עזרא ורבקה גרוסנמחקה
580358364מכון קרולינה ויוסף גרוס של ישיבה אוניברסיטה בישראל (ע"ר)רשומה
580160422עמותה לניהול נכסי קרן ההנצחה ע"ש יוסף וקרולין גרוסרשומה
580571131קרן גרוס - קרנות צדקה וחסד לחולים נזקקים אלמנות ויתומים (ע"ר)בהליך רישום
580042430קרן מילגות לתלמידי ישיבות הסדר מיסודם של פרץ ע"ש גרוסנמחקה
580244218קרן קלניקי - גרוסנמחקה
 1