חיפוש: גרוזיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580214252מרכז תורה וחסד לעולי גרוזיהרשומה
580432334סיוני - העמותה לידידות עם גורגיה (גרוזיה) (ע"ר)רשומה
580074375עולי גרוזיה (בית שמואל) קרית מלאכינמחקה
580246437עזרת בני גרוזיהרשומה
580523025עמותת בית יהדות גרוזיה (ע"ר)רשומה
580361681עמותת דור ההמשך של יוצאי ועולי גרוזיה בישראל ובתפוצות (ע"ר)רשומה
580328698עמותת יהודי גרוזיה השיבה לציון ירושלים (ע"ר)נמחקה
580336394שארית ישראל (מרכז עולמי ליהדות גרוזיה) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580430221תמר - תנועת נשים למען נשים יוצאות גרוזיה (ע"ר)נמחקה
580131399תנועה לאומית של יוצאי ועולי גרוזיהנמחקה