חיפוש: גרוזיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580341451בית כנסת וישיבה מרכזית "חפץ חיים" של עולי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580062982בית כנסת לעולי גרוזיה מס 3 אשקלוןבהליכי מחיקה
580292837בית כנסת לעולי גרוזיה עכו (ע"ר)נמחקה
580166916בית כנסת נתיב שמואל לעולי גרוזיה, אשקלוןבהליכי מחיקה
580404937בני יהודה - בית הכנסת יוצאי גרוזיה (ע"ר)נמחקה
580046704ברית יוצאי גרוזיה - אשדודרשומה
580159903הארגון המאוחד של עולי גרוזיה - קשרי מדע ותרבותנמחקה
580460228הארגון העולמי של יהודיות גרוזיה (ע"ר)רשומה
580094407העמותה לטיפוח דת ומסורת יהודית לעולי גרוזיה בריכוזי בני-אור בבאר-שבע העמותה נמחקהנמחקה
580049070הפדרציה העולמית יוצאי גרוזיה בחולוןרשומה
580016046התאחדות הארצית והבינלאומית של יוצאי ועולי גרוזיה בישראל (ע"ר)רשומה
580182970התאחדות לאקדמאים שומרי מצוות עולי גרוזיה נאות יעקבנמחקה
580177913התאחדות עולי גרוזיה בבאר שבע העמותה נמחקהנמחקה
580384246למען אחי שע"י אברכים יוצאי גרוזיה בא"י (ע"ר)רשומה
580139749מרכז יוצאי גרוזיה - ארגון בינלאומינמחקה
580262848מרכז לטיפוח מורשת ותרבות יהדות גרוזיה באור יהודהנמחקה
580154870מרכז ליהודי גרוזיה להפצת תרבות יהודיתבהליכי מחיקה
580341659מרכז לתרבות ואמנות בינלאומי של יוצאי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580389120מרכז עולמי ליהדות גרוזיה (ע"ר)רשומה
580147676מרכז רוחני ליהדות גרוזיהנמחקה