חיפוש: גרוזיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580353340"אח לאח" - איגוד של יהודי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580096618"דרך" - אגודת שוחרי העתיד של יהדות גרוזיהנמחקה
580272987אוצר חיים - ארגון בני תורה יוצאי גרוזיהרשומה
580463750אור ליוצאי גאורגיה (גרוזיה) באור יהודה (ע"ר)רשומה
580315299אירגון ידידות ישראל-גרוזיה ע"ש רוסתוילי (ע"ר)רשומה
580162949ארגון חב"ד ליהודי גרוזיה בלודרשומה
580046357ארגון עולי ויוצאי גרוזיה לתרבות וחברה באשדודנמחקה
580031656בי"כ לעולי גרוזיה דרך מצדה באר שבע העמותה נמחקהנמחקה
580384014ביה"כ גאולי ה' לעולי גרוזיה - אור יהודה (ע"ר)רשומה
580234797ביכ"נ לעולי גרוזיה ע"ש חכם אהרון בוטרשוילינמחקה
580110229בית אברהם - בית הכנסת לעולי גרוזיה ע"ש ר' אברהם חוולסנמחקה
580054120בית הכנסת "מגן אברהם" ליוצאי גרוזיה,קרית יםנמחקה
580289015בית הכנסת אהבת ישראל לעולי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580125979בית הכנסת אהבת שלום לעולי גרוזיה, נהריהנמחקה
580090751בית הכנסת אוהל יוסף יצחק לעולי גרוזיהרשומה
580401800בית הכנסת לעולי גרוזיה רובע הסיטי, אשדוד (ע"ר)רשומה
580126548בית הכנסת עולי גרוזיה - אוהל משה פסגת זאב ירושלים (ע"ר)רשומה
580179836בית הכנסת קול יעקב לעולי גרוזיה רוממה ירושלים העמותה נמחקהנמחקה
580089415בית כנסת "ישורון" - ליהדות עולי גרוזיה, קרית-יםנמחקה
580224277בית כנסת "שערי השמיים" לעולי גרוזיה, לודנמחקה