חיפוש: גני ילדים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580070092רשת גני ילדים של אגודת ישראלרשומה
580552024שובו גני ילדים (ע"ר)רשומה
580259059תלמוד תורה, גני ילדים, ביה"ס וחט"ב - "כנסת יצחק" (ע"ר)רשומה