חיפוש: גני ילדים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580284321אגודת גני ילדים ומעונות יום "אהל יעקב"נמחקה
580440543אלראזי- לניהול גני ילדים בגליל (ע"ר)רשומה
580562940בייבי פארק מעונות יום, צהרונים, גני ילדים (ע"ר)רשומה
580066017גני ומעונות ילדים "הראשונים" עמותה מחוקהנמחקה
580102895גני ילדים "אם הבנים" מיסודה של מוסדות אהל משה בני-ברקנמחקה
580330694גני ילדים "יוצאי ישיבת חברון" בפתח תקוה (ע"ר)רשומה
580503985גני ילדים בנות שרה לאה (ע"ר)רשומה
580053999גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב" ירושליםרשומה
580111136גני ילדים רבי עקיבאנמחקה
580498871דרכי נועם וחינוך גני ילדים מעונות יום ומוסדות חינוך תורניים (ע"ר)רשומה
580419687יפה נוף - רשת גני ילדים ומעונות יום (ע"ר)רשומה
580091528מוסדות חינוך לבנות, גני ילדים, מעונות יום, שע"י חסידי גור אשדודנמחקה
580472843מורשה - גני ילדים ומעונות (ע"ר)רשומה
580235224מערכת גני ילדים ליד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, חיפהרשומה
580107068מרכז גני ילדים שע"י החינוך העצמאינמחקה
580345486נטע שעשועים גני ילדים בישראל (ע"ר)רשומה
580435246עמותה להנחיית גני ילדים ומעונות יום - טמרה (ע"ר)רשומה
580501757עמותת אלסלאם לחינוך והפעלת גני ילדים (ע"ר)רשומה
580554913עמותת אסדקאא אלטפולה לחינוך והפעלת גני ילדים (ע"ר)בהליך רישום
580141554עמותת גן ילדים בהשראת גני ולדורףנמחקה