חיפוש: גמלאים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580313286אגודת עולים גמלאים בחולון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580407815איגוד וועדי עובדים לזכויות עובדים, גמלאים, מפוטרים ומובטלים (ע"ר)רשומה
580540300כבוד ותקווה - גמלאים וגמלאיות דואגים לעצמם (ע"ר)רשומה
 1