חיפוש: גמילות חסדים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580069599אגודת גמילות-חסדים ע"ש קדושי ארן, איישישוק ואולקניק הי"ד נוסד ע"י ר' אברהם ווידלאנסקי ארה"בנמחקה
580266633אגודת ת.ע.ג. (תורה-עבודת ה' - גמילות חסדים)נמחקה
580481695אור אברהם- תורה, עבודה, גמילות חסדים, ע"ש כ"ק מרן אדמור מלעלוב זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580043230המוסדות המאוחדים "אור תורה" - ישיבת אור תורה רבי מאיר בעל הנס תלמוד תורה אור תורה, קרן גמילות חסדים אור תורהרשומה
580020915חסדי יוסף קופת גמילות חסדים שע"י בית הכנסת "עדת ישראל", חיפה ע"ש ר' יוסף קסלר ז"לנמחקה
580132231מגע - מילגות, גמילות חסדים ועזרה ישירה - קרן הנצחת בני משפחות גפן ושפירא שניספו בימי השואה הי"דרשומה
580067296מפעל גמילות חסדים "אוהב ישראל" לזכרון נצח ע"ש כ"ק מרן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל אדמו"ר מקופטשניץ והרבנית הצ' מרת שרה ברנמחקה
580087252קופת גמילות חסדים בשם "קרן שרה", ע"ש שרה פרימוט שפס לבית שולב וע"ש הוריה ראובן וחנה ואחותה הני יוכבד ע"הנמחקה
580059962קופת גמילות חסדים של יוצאי וישנוביץ בישראל ע"ש לואי פרנס ומ.ח. כהן מניו יורקנמחקה
580219400קופת גמילות חסדים שליד בית כנסת משכן שלום פתח-תקוה ע"ש שמואל והניה רייזל (הדסה) נגלברג ז"לנמחקה
580073799קרן גמילות חסדים "חסדי אהרן" - ורשת שיעורי תורה "תורת אהרן" לעילוי נשמת הר' אהרן מהצרי זצ"לנמחקה
580001212"הדרת זקנים"כולל באר יעקב קרן גמילות חסדים העמותה נמחקהנמחקה
580004299"חסדיאל" קופת גמילות חסדים הכללית- עכונמחקה
580192490"קול בנימין" - ארגון תורני חינוכי המשלב גמילות חסדים תורה ומלגותנמחקה
580079028אגודת גמילות חסדים - קרן חסדי פנחסנמחקה
580099216אגודת גמילות חסדים - קרן משהנמחקה
580004893אגודת גמילות חסדים "עושה חסד" תל-אביברשומה
580000586אגודת גמילות חסדים "ריעים" אופקים העמותה נמחקהנמחקה
580428720אגודת גמילות חסדים קרן "שערי אורה", ירושלים ת"ו (ע"ר)רשומה