חיפוש: גלעד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580011229ועד בירושלים להקמת גלעד ל-200,000 חיילים יהודיים בצבא האדום, שנפלו בחזיתות של מלחמת העולם השניה נגד הנאצים.נמחקה
580413912"גלעד" - קהילה ובית כנסת (ע"ר)רשומה
580537942אהבת גלעד (ע"ר)רשומה
580166411בית כנסת - יושבי גלעדנמחקה
580533347בית כנסת גלעד מודיעין (ע"ר)רשומה
580300374בית מדרש גלעד שיכון ד' בני ברק (ע"ר)נמחקה
580076461גלעד - האגודה להנצחת קדושי השואהרשומה
580374338גלעד אביב - תא סטודנטים באוניברסיטה העברית (ע"ר)נמחקה
580398857גלעד חן וחסד (ע"ר)רשומה
580394526העמותה להנצחת סגן גלעד גפן ז"ל (ע"ר)רשומה
580451938הקרן להנצחת גלעד זר הי"ד (ע"ר)רשומה
580324457מצפה גלעד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580398618עמותה להנצחת זיכרו של גלעד שטיגליץ הי"ד (ע"ר)רשומה
580165421קרן גלעד - ידידים למען מחלקת ילדים יום בבית החולים בילינסון בפ"תנמחקה
580318301קרן גלעד מושל (ע"ר)נמחקה
580053197קרן מילגות לתלמידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ע"ש ד"ר זאב גלעד ז"לנמחקה
580445930קרן צדקה על שם גלעד שיין (ע"ר)רשומה
 1