חיפוש: גור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580130482מוסדות התורה והחינוך גור ערדרשומה
580078194מוסדות התורה והחסד "מאור ישראל" שע"י חסידי גור בני ברק (ע"ר)רשומה
580091528מוסדות חינוך לבנות, גני ילדים, מעונות יום, שע"י חסידי גור אשדודנמחקה
580116317מוסדות ישיבה וכולל אברכים גור על שם יהודי פוליןרשומה
580178416מוסדות תורה וחינוך דחסידי גור -הר נוףנמחקה
580037265מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית ישראל אשדודרשומה
580006856מכון גבוה להשתלמות מיסודם של חסידי גור -ערדנמחקה
580058048מלין תורה וגמילות חסדים" שע"י ביהכנ"ס דאברכי גור-חצורנמחקה
580532877מפעל חסדי אחים דחסידי גור קרית גת (ע"ר)רשומה
580259083מפעלי עזר נישואין - מאור יעקב, גורנמחקה
580253599מרכז חינוך ותרבות - סמינר חסידי גור בני ברקרשומה
580281418מרכז חסד ורווחה "אחיעזר גור" אשדודרשומה
580014520מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גור אשדודרשומה
580084408מרכז לתורה וחינוך "סיני" דחסידי גור תל-אביבנמחקה
580104248מרכז מוסדות התורה והחינוך של חסידי גור בני ברקנמחקה
580228187מרכז מוסדות צדקה וחסד של חסידי גוררשומה
580099588מרכז קהלתי רוחני - תלמידי הבעש"ט אשדוד בבית הכנסת המרכזי דחסידי גור אשדודנמחקה
580147627מרכז תורני אהבת תורה דחסידי גור ירושליםנמחקה
580509818מרכז תורני לאברכי חסידי גור בקרית גת (ע"ר)רשומה
580310712מת"ח דחסידי גור בית שמש (ע"ר)רשומה