חיפוש: גור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580458016גור אריה יהודה - עמותה לקידום אמנות אתיופית-ישראלית (ע"ר)רשומה
580438141גור אריה יהודה ע"ש אהוד יהודה אביטן (ע"ר)רשומה
580193415גור יוסף (ע"ר)נמחקה
580524817גמ"ח - גמילות חסדים דחסידי גור - כרמיה חיפה (ע"ר)רשומה
580445948האגודה לעזרה דחסידי גור (התשס"ו-2005) (ע"ר)רשומה
580543973הדר צעירי חסידי גור חיפה (ע"ר)רשומה
580097186הועדה להקמת קריה חרדית בתל-אביב (מיסודה של חסידי גור חברי אגודת ישראל בת"א)רשומה
580218543היכלי ענג - ארגון נשות גוררשומה
580059756הישיבה הגדולה שפת אמת (ישיבת גור) ירושליםרשומה
580117026המכון לקליטה ועליה מרחבי תבל מייסודם של חסידי גורבהליכי מחיקה
580289783העמותה להנצחת מוטה גור (ע"ר)נמחקה
580455392העמותה למען ישיבות גור בארץ ישראל - ייעוץ והדרכה (ע"ר)רשומה
580017655חסדי אבות של חסידי גורנמחקה
580288066חסדי הענדיל חנצ'ינסקי דחסידי גורניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580017648ישיבה ומתיבתא גור בני ברקנמחקה
580037844ישיבה לצעירים "נר ישראל" דחסידי גור ירושלים (ע"ר)רשומה
580045193ישיבת אמרי אמת דחסידי גוררשומה
580435642כולל בית ישראל דחסידי גור, ירושלים (ע"ר)רשומה
580486058כוללי אברכים מצויינים דחסידי גור בית שמש (ע"ר)נמחקה
580347789מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית גת (ע"ר)רשומה