חיפוש: גור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049559בית החסידים דאברכי חסידי גוררשומה
580138717בית הכנסת - תפארת אבות - קרית גור אשדודנמחקה
580163335בית הכנסת דחסידי גור, שדרות נורדאו 65, תל אביברשומה
580330454בית הכנסת צעירי אברכי גור ערד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580073476בית הכנסת של חסידי גור חפץ חיים 4 בני-ברקנמחקה
580061877בית המדרש אברהם יהודה חנצ'ינסקי ז"ל דחסידי גורנמחקה
580365609בית יעקב דחסידי גור בית שמש (ע"ר)רשומה
580426922בית כנסת גור אריה (ע"ר)רשומה
580337855בית כנסת מרכזי שע"י חסידי גור חיפה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580381820בית מדרש גבוה לחסידות וליראת שמים דחסידי גור אשדוד (ע"ר)רשומה
580137891בית מדרש גבוה לתורה והוראה ע"ש גור אריה יהודה חדרהרשומה
580076412בית מדרש לאברכים לתורה ולהוראה מיסודם של חסידי גור - תל-אביברשומה
580214534בית מדרש לתורה ותפילה דחסידי גור - רחוב דסלר 8 בני ברקרשומה
580053924בית מדרש לתלמוד והוראה גור ירושלים רח' רלב'ח 2פורקה מרצון
580298065בית ספר על יסודי לבנות דחסידי גור ירושלים (ע"ר)רשומה
580030245בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברקרשומה
580006849בית-הכנסת ובית המדרש מיסודם של חסידי גור בערד "עטרת צבי"נמחקה
580012185גור אריהנמחקה
580142990גור אריה - מפעלים תורנייםנמחקה
580372274גור אריה יהודה - ע"ש הגבאי יהודה יוסבאשווילי ז"ל (ע"ר)רשומה