חיפוש: גור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580005569הארכיון והמוזיאון (פרטי) לתיאטרון ע"ש ישראל י. גור (ע"ר)רשומה
580020121המכללה לאופטומטריה בישראל - מיסודם של יצחק ה. גור, מרדכי קאופמןרשומה
580100360וועד התושבים ק. חסידי גור, שלב ב', רובע ג' אשדודרשומה
580209518"גור-אריה-יהודה" לטיפוח מורשת יהדות אתיופיה גבעת המורה - עפולהנמחקה
580082204"יהודה גור אריה" (תורה עבודה וגמ"ח)נמחקה
580065787"מוסדות החסד" שעל ידי אברכי חסידי גור קרי' חסידית חצור הגליליתנמחקה
580030013"קרן נצח לתורה" שע"י בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברקרשומה
580434371אבני יסוד שעל ידי צוות סמינר גור ב"ב (ע"ר)רשומה
580038701אגודת אחסג (אגוד חסידי גור) קרית אתאהחייאה
580065423אגודת בית הכנסת חסידי גור בירושליםרשומה
580162410אגודת בית הכנסת חסידי גור ברח' פירברג 17 תל אביב יפורשומה
580071371אגודת בית כנסת דחסידי גור בקרית הרצוג בני ברקנמחקה
580072346אגודת חסידי גור בית ישעיהו ע"ש הרה"ג ישעיהו מונדרי זצ"לנמחקה
580066926אגודת חסידי גור פתח תקוה בית ישראלרשומה
580040491אגודת ישיבת חסידי גור חיפהרשומה
580070753איחוד למען מוסדות התורה של חסידי גור בארץ ישראלרשומה
580321321אילנה גור מוזיאון פרטי (ע"ר)רשומה
580566149אנדרטה להנצחת ערן דן גור ז"ל (ע"ר)רשומה
580531705בית החסידים גור התלמוד אשדוד (ע"ר)רשומה
580571404בית החסידים גור תפילה למשה בית שמש (ע"ר)רשומה