חיפוש: גבעת שמואל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580551851עמותת הרי"ף לקידום יהדות מרוקו - גבעת שמואל (ע"ר)בהליך רישום
580116242קרן מילגות לתלמידים נזקקים ע"ש אבנר מיזנר ז"ל במכינת גבעת שמואלנמחקה
580433480רינת הדר - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580367225שירה חדשה - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה