חיפוש: גבעת שמואל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580329779גבעת שמואל אחת ומאוחדת (ע"ר)בהליכי מחיקה
580465086הדר לשמואל - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580558252הנסיך הקטן גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580157717לחן - גבעת שמואלרשומה
580310977לכו נרננה - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580375970למען גבעת שמואל - העמותה לקידום צרכי הציבור בגבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580548915מועדון גלגיליות גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580409332מועדון הכדורגל מכבי גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580244093מועדון טניס שולחן גבעת שמואלנמחקה
580514180מועדון כדורגל גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580214476מועדון כדורסל גבעת שמואלנמחקה
580440279מועדון כדורסל גבעת שמואל (2005) (ע"ר)רשומה
580031151מנין צעירים אור יעקב גבעת שמואלרשומה
580243012נתיבי-אמת - גבעת-שמואלרשומה
580313021עמותת בית הכנסת הגדול - האשכנזי - גבעת-שמואל (ע"ר)נמחקה
580377893עמותת בית הכנסת הר שמואל גבעת זאב ירושלים (ע"ר)רשומה
580203388עמותת גבעת - שמואל לידידות בין העמיםרשומה
580183499עמותת גוש 6185 - גבעת שמואלנמחקה
580155562עמותת הגבעה למען גבעת שמואלנמחקה
580133742עמותת הורים - בית הספר אלון גבעת שמואלנמחקה