חיפוש: גבעת שמואל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580207983אגודה ובית כנסת - שלום וריעות - פרדס רוזנבלום - גבעת שמואל על שם הרה"ג עובדיה מנחם עזאני זיע"ארשומה
580394153מ.ג.ש. (מכבי גבעת שמואל) ניהול וקידום ספורט (ע"ר)רשומה
580073914"מדרש שמואל" - מרכז להפצת תורה ויהדות - גבעת שמואלרשומה
580463735אברהם יגל - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580353233אגוד ספורטיבי דתי אליצור גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580069086אגודת בית כנסת אהבת אחים גבעת שמואלרשומה
580513059אהל יצחק ואסתר- גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580500247אהל לוי הר שמואל גבעת זאב (ע"ר)רשומה
580039691בית הכנסת המרכזי גבעת שמואלרשומה
580207470בית הכנסת המרכזי כנסת שמואל - גבעת משה ירושליםרשומה
580544203בית הכנסת הרי"ף (רבי יצחק אלפסי) גבעת שמואל (ע"ר)בהליך רישום
580376531בית וקאנטרי - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580194306בית חב"ד גבעת שמואל שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580544682בית כנסת - צעירים בגבעת שמואל - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580551760בית כנסת אהבת איתן - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580436269בית כנסת וגמילות חסדים - רחוב הנשיא גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580349272בית כנסת ומרכז קהילתי "היכל רחמים" גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580046621בית כנסת עולי אלג'יר אהבה ואחוה גבעת שמואל (ג' יהודה)נמחקה
580515518בית מדרש אהל יעקב - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580563138ברכת שמואל גבעת שמואל (ע"ר)רשומה