חיפוש: גבעת חיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580410926העמותה לבחירות 2003 במועצה המקומית גבעת זאב בראשות חיים מדיצ'י (ע"ר)רשומה
580516078משכן חיים ושלום - גבעת זאב (ע"ר)רשומה
580493989עץ חיים בית כנסת גבעת עליה - יפו (ע"ר)רשומה
580296747בית מדרש גבעת חיים ע"ש רבי חיים חורי זיע"א (ע"ר)רשומה
 1