חיפוש: גבעת המורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580497808בית כנסת אהבה של תורה - עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי גבעת המורה- עפולה (ע"ר)רשומה
580209518"גור-אריה-יהודה" לטיפוח מורשת יהדות אתיופיה גבעת המורה - עפולהנמחקה
 1