חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580011963ועד דיירי אוסישקין 22 א' 2 ב'נמחקה
580231900ועד העסקנים עבור האלמנה והיתומים משפחת הגרח"ב זצ"לנמחקה
580002061ועד מתפללי בית כנסת -תורה וחיים- לעולי טוניס רח' בצלאל 24 א שכ' ב' באר שבענמחקה
580372803זכרון מרדכי ע"ש ר' מרדכי ב"ר ברוך ריא ז"ל (ע"ר)רשומה
580087062זלים קל"בנמחקה
580311660ח.ב.א. - חברים בעד אפרים (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580361269ח.ב.ץ. - חסדי בן ציון (ע"ר)רשומה
580345874ח.ב.ר. - חינוך, בריאות ורווחה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580269660ח.ב.ר. למען הכלבים, החתולים וחיות אחרותרשומה
580538023ח.ב.ש. - חינוך בונה שיוויון (ע"ר)רשומה
580232874ח.ב.ת.ר, חיים ברדה לתיק הרווחהנמחקה
580437317חבי"ב - חיים בריאים בחסד (ע"ר)רשומה
580163327חדושים ושנויים בחברה ח.ו.ש.בנמחקה
580416030חוב"ב - מרכז קהילתי לפעילות הפנאי (ע"ר)רשומה
580334498חוג ידידי פנימית ב' בי"ח לניאדו נתניה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580370617חוש"ב - חקר חידושים ושינויים בחברה (ע"ר)רשומה
580291755חות"מ "עץ חיים" ברשומה
580368850חניכי הישיבות רמת בית שמש ב' (ע"ר)רשומה
580428001חניכי הישיבות שיכוני א', ב' בני ברק (ע"ר)רשומה
580313872חצ"ב - גרעין שירות לאומי תורני - ירוחם (ע"ר)בהליכי מחיקה