חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580434207בל"ב - בית שאנים לקידום אנשי בית שאן והסביבה (ע"ר)רשומה
580490605בל"ב- ביחד לחיות בקהילת רעננה- עמותת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים (ע"ר)רשומה
580478212בנוגע לל"ב - לילדים לניתוחים בחו"ל (ע"ר)רשומה
580486447בני הישיבות משכן דניאל - רמת בית שמש ב' (ע"ר)רשומה
580262137ג.ב.ע. - גבעתיים בפעילות עניפהנמחקה
580142131גן הילדים קפ"ב בתכנית ל' תל אביבנמחקה
580347235גן מעורבות הורים ב' עמותה רשומהפורקה מרצון
580078459דפוס מ.ב.נמחקה
580125458ה.ב.י התאחדות הביליארד בישראל I.B.A ISRAELI BILLIARD ASSOCIATIONרשומה
580452217ה.ל.ב. - הזכות לחינוך ובריאות (ע"ר)רשומה
580038339האגודה הישראלית לחקר ביצועים (איל"ב)רשומה
580551786האגודה למניעת חילול קברים תשע"ב (ע"ר)רשומה
580069193האגודה למען הקשיש בטירת כרמל- סחל"ב- סיוע חם לקשיש בקהילה (ע"ר)רשומה
580142735הגדעונים אנשי שרות הקשר ב"הגנה"נמחקה
580242519ההתאחדות לספורט הותיקים בישראל - הלה"ברשומה
580171981הועדה להצלת הנער יוסף ב.י.נמחקה
580456994הל"ב - העמותה למלחמה בעוני (ע"ר)נמחקה
580248532הל"ב - התנועה למלחמה בעונירשומה
580479889הלב"ב - המרכז לחיים בריאים בצפת (ע"ר)רשומה
580550390הלה"ב - העמותה לקידום השכלה בישראל (ע"ר)רשומה