חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580070126בית הכנסת "תורת משה" במעוז ציון ב'נמחקה
580439842בית הכנסת אליהו הנביא ב' אשר ברח' אבן גבירול 117 ת"א (ע"ר)רשומה
580100006בית הכנסת בדגניה ב'נמחקה
580059954בית הכנסת בהוד הכרמל ברשומה
580476885בית הכנסת האשכנזי משכן שמואל חומת שמואל ב' ירושלים (ע"ר)רשומה
580102937בית הכנסת האשכנזי, שכון חדש, קרית שמואל ב'בהליכי מחיקה
580267276בית הכנסת יוצאי קווקז ע"ש ר' יעקב בן יצחק ז"ל, ברשומה
580498798בית הכנסת לכלל ישראל נאות אפקה ב'- תל אביב (ע"ר)רשומה
580156115בית הכנסת ע"ש רבי מאיר ב"ה - ערדרשומה
580036655בית כנסת "תפארת ישראל" זרנוגה ב' רחובותנמחקה
580265940בית כנסת אוהל יעקב שכונה ב', באר שבענמחקה
580209195בית כנסת דוב"ברשומה
580017358בית כנסת המרכזי כפר גנים ב' פתח תקוהרשומה
580406726בית כנסת הספרדי בית יוסף שכונת משה"ב פ"ת (ע"ר)רשומה
580112324בית כנסת חב"ד רמות ב'רשומה
580162972בית כנסת ספרדי ירושלמי ברמות ב'נמחקה
580084234בית כנסת עולי בבל סקיה ב' ע"ש צלחה באור יהודהרשומה
580020956בית מדרש גבוה לתורה ליקווד ארה"ב סניף ישראלנמחקה
580207520בית מדרש ובית כנסת יד אלי כהן, עיר גנים ב'נמחקה
580335768בל"ב - 1998 (בעלי חיים לטובת בני אדם 1998) (ע"ר)נמחקה