חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580246775אסרטיב שילוב - אירגון יוצאי הודו -נוסד ב - 1978-בהליכי מחיקה
580199909אקדמאים ב"מודיעין"נמחקה
580312791ארגון בוגרי יבנה בישראל - אבי"ב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580207173ארגון ותיקי ב.מ.ד (ע"ר)רשומה
580133775ארגון יהודי תוניסיה באזור באר שבע מ ב ו ט ל מחוסר תגובהנמחקה
580549962ארגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון (אי"ב) (ע"ר)רשומה
580499432ארגון לב"ב- ארגון לפתרון בעיות בנישואין (ע"ר)רשומה
580354801אשנ"ב - אנשים למען שימוש נבון באינטרנט ע"ש ערן אדרת ז"ל (ע"ר)רשומה
580159804אשנ"ב - ארגון שתופי לנרקומנים בגמילהנמחקה
580212934ב.א.ח. עמותה לקידום כדור עףנמחקה
580435303ב.א.כ. (ביחד אנחנו כוח) (ע"ר)רשומה
580320349ב.י.א. חינוך חרדי (ע"ר)רשומה
580391001ב.י.ד.א. אור התורה (ע"ר)רשומה
580320398ב.י.טו.י., למען בת-ים טובה יותר (ע"ר)בהליכי מחיקה
580325702ב.י.י. - בנות יעקב, ירושלים (ע"ר)רשומה
580194736ב.ל בית לעתידנמחקה
580026011ב.מ.צ. (בית מלאכה צבורי למכשירים אורטופדיים)נמחקה
580409704ב.ע.ד. - ביטחון עסקים בדרום (ע"ר)רשומה
580039675בי"כ לעדת הספרדים ע"ש הראשל"צ ב"ד עוזיאל צז"ל - רחובותבהליכי מחיקה
580411619ביה"כ ובית המדרש חניכי הישיבות הספרדים - אלעד, שלב ב' (ע"ר)רשומה