חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580174555א.י.ב. - אתר יהודי בלגיהרשומה
580482701א.ס.ב- אגודת ספורט ביליארד תל אביב (ע"ר)רשומה
580232841א.ש.ל.ב. - אזרחים שרוצים לשנות ביבנהנמחקה
580130177א.ת.י.ב.נמחקה
580339307אבי"ב - אזרחים בעד יוסי ביילין (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580045110אבי"ב- ארגון בוגרות בית יעקבנמחקה
580024149אגוד בני ישיבות שע"י פעילים דארה"בנמחקה
580090538אגודת בוגרי וידידי המכללה העירונית עמל "ב" פתח תקוהבהליכי מחיקה
580079911אגודת ביהכ"נ אליהו הנביא זצ"ל - שכון נחלת יהודה ב'בהליכי מחיקה
580023109אגודת בית מדרש סוכת עובדיה בית אל ב'רשומה
580205433אגודת חסדי שלמה ע"ש הרה"צ ר' שלמה ב"ר בנימין סיאני זצ"לנמחקה
580018133אגודת יד הר"ב ע"ש הרב רפאל בוסקילה זצ"לרשומה
580111649אגודת ידידי ביה"ס הממלכתי דתי ב' גילהנמחקה
580015469אגודת ירושלמים יוצאי ארה"ב וקנדה ע"י התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580497220אדרת אליהו ע"ש הרב אליהו ב"ר פנחס זצ"ל (ע"ר)רשומה
580018786אהל שרה מרכז ליהדות כפר חבד ב'נמחקה
580457661אוה"ב - אוהבי הנגב ובאר שבע העמותה לקידום באר שבע והנגב באמצעות הספורט (ע"ר)רשומה
580423523אוהבי תורתך - מנין צעירים ויוצאי ארה"ב (נוסח ספרד) (ע"ר)רשומה
580494813איגוד ישראלי לפסיכולוגיה ברשת - איל"ב (ע"ר)רשומה
580164119אלחצ"ב - אזרחים למען חיילי צה"ל בשומרוןנמחקה