חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580405801תפארת יעקב (ע"ש סרן יעקב אזולאי הי"ד שנפל במבצע "חומת מגן" בג'נין ביום כ"ז ניסן תשס"ב) (ע"ר)רשומה
580050540"א ל ה ב" - ארגון לקידום המשחק בישראלנמחקה
580008027"א.ב.- חדשות השומרונים" -דו שבועון,העתון השומרוני הראשוןרשומה
580081347"א.ש.ב.ל" - ארגון שירותי בית לקשישיםנמחקה
580062545"בית יוסף שלום" ע"ש מרן ב"י ורבנו השמ"ש זצוקללה"הרשומה
580051183"בני אמת" הישיבה הגדולה ע"ש ב"ק מרן אדמו"ר הרא"מ מגור זצוק"לפורקה מרצון
580002087"יד אברהם"ע"ש ולזכר הד"ר יצחק אברהם ב"ר נחמן זצ"לנמחקה
580276038"לחש" עמותה לכבדי שמיעה ב"גיל הזהב" - מעוטי היכולתנמחקה
580306348"תפארת שלמה" על שם הרש"ב (רבי שלמה בלחנס) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580197663T.T.G ב-544נמחקה
580303253א.א.ב. - ארגון אזרחים בוגרים, עמותה רשומהרשומה
580207827א.ב.א - ארגון נכים בוגרי פ"ת והמרכזרשומה
580289213א.ב.א - עמותה ישראלית לאימוץ בין ארצי I.A.I.A - ISRAEL ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL ADOPTIONנמחקה
580066264א.ב.א. אזרחים בעד אזרחיםנמחקה
580113967א.ב.ג. יד דודנמחקה
580284214א.ב.מ.ר. איגוד בעלי מלאכה רעננהנמחקה
580196939א.ג.ב.נמחקה
580501997א.ה.ב. - אמנות הלב באפריקה (ע"ר)רשומה
580295442א.ה.ב.ה. - ארגון הספורט במועצות האזוריותרשומה
580392512א.ח.ה.ב (ארגון חברות הסעה בישראל) (ע"ר)רשומה