חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580030740משאת בנימין ע"ש הגאון הרב ב. מנדלסון זצ"ל רב ואב"ד דקוממיות ת"ונמחקה
580335610נ.י.ב. נשים יזמות בעסקים במודיעין והסביבה (ע"ר)רשומה
580333987ע.ב.מ.ק.ע. עמותת בי"ס מקיף עירוני א באשקלון (ע"ר)רשומה
580416014עמותת ב.י.נ.א. - בעלי יחידות נופש קלאב אין וקלאב הוטל אילת (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580365831עמותת ד.ל.ב. - די להרג בדרכים (ע"ר) (.AMUTAT D.L.B. - NO MORE KILLING ON THE ROADS (R.Aנמחקה
580123131עמותת ה.ל.ה.ב.ה. - העמותה לאמוץ הילד הבודד והחורגנמחקה
580372837עמותת יוצאי בלגיה בישראל (י.ב.י.) (ע"ר) (.ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DE BELQIQUE EN ISRAEL (OBI) (R.Aרשומה
580410330עמותת מ.ש.ב. (מניעת שימוש באלכוהול, סמים, ואלימות) במודיעין (ע"ר)רשומה
580565596עמותת נווה ב.ר.ק. - בטחון רווחה וקהילה (ע"ר)רשומה
580073096עמותת קרן שיח יצחק שליד י.ב.ע. נתניהנמחקה
580188738פ.ב.ד.ל. ז.צ.ו.ע. - פתרון בעיית דיור לזוגות צעירים ועולים חדשיםנמחקה
580404507ק.ו.ב.י. למען בית בטוח (ע"ר) (.C.O.B.I. FOR SAFER HOMES (R.Aרשומה
580342731קופת מלווה ע"ש הרב אוסטרובסקי ור"ב ישראל יעקב הכהן שפנר ע"י בית הכנסת, בוגרשוב 63 תל אביב (ע"ר)רשומה
580053569קרן ב. גטניו לעדוד מחקר הרביה והאנטרופולוגיה הפיזית והחברתית של העדות והקהילות היהודיותנמחקה
580001014קרן גמ"ח פקוח נפש ע"ש הרבנית שרה לאה סלוצקי ובתה גב' שפרה פרבר וב"ב ע"ה העמותה נמחקהנמחקה
580236651קרן עזרא מ.ב. ע"ש הקדוש מלכיאל בלומנפלד הי"דנמחקה
580321420ר.ג.ב. רווחת גימלאי באר יעקב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580453884ש.י.ל.ב. - שירות יעוץ לקשיש בביתו (ע"ר)רשומה
580447316ש.ל.ב. - שירות לטיפול בזקן - עומר (ע"ר)רשומה
580387579שערי הצדיק האמיתי ע"ש מוהר"ן מברסלב לעילוי נשמת מו"ר עווד ב"ר מנצור (ע"ר)רשומה