חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580012631חתולף ג.ב.ר.א. (1982)נמחקה
580325371ט.ב.ע. - טבריה בעד עליה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580463933י"ב חשון- התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי (ע"ר)רשומה
580345155י"ב עשרים וארבע (ע"ר)רשומה
580065902י"ב שבטי ישראל - ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580390110י.ב. - מפנה (ע"ר)רשומה
580015246י.ב.אי. ידידי בית איטליהרשומה
580203297י.ט.ב העמותה לעידוד יזמות טכנולוגית באריאלרשומה
580472496י.נ.י.ב - יד נותנת יד בשמחה (ע"ר)רשומה
580177160יגדיל תורה רמות ב' ירושליםרשומה
580320075יד ברדיצ'ב - עמותהבהליכי מחיקה
580022184יד לעולים ע"י פעילים בארה"ב העמותה נמחקהנמחקה
580098044ידידי ארגון מלב"ב העמותה נמחקהנמחקה
580493633ידידי בית הספר היסודי אעבלין "ב" (ע"ר)רשומה
580248243ידידי ממלכתי ב, מעלה אדומיםנמחקה
580359131ידידי מקיף ב' אשדוד (ע"ר)רשומה
580403558יה"ב יוצאי הולנד בישראל בלתי מאורגנים (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580136620יט"ב ירושלים - יחידת טיפול בקשיש ובנכה הבודדבהליכי פירוק מרצון
580068948יצ"ב - זכרון פייגהרשומה
580434884ישראל שלב ב' פרוייקט חברתי למנהיגות צעירה (ע"ר)רשומה