חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580341345ה.ב.ל. התאגדות בינלאומית לסיוע לקורבנות אלימות (ע"ר)נמחקה
580461390ה.ל.ב. - הארגון למובילים בעלי רכב עצמאי (ע"ר)רשומה
580388536ה.ל.ה.ב. - העמותה למען ההגינות בספורט (ע"ר)רשומה
580325025ה.ל.ה.ב. המרכז לקידום העובד בנגב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580403038ה.ס.ג.ב. - הסתדרות גימלאי באר שבע (ע"ר)רשומה
580324242העמותה להנצחת זכר סא"ל משה מועלם ז"ל שנפל באסון המסוקים בשאר ישוב ב-4 בפברואר 1997 (ע"ר)בהליכי מחיקה
580167435העמותה לרפואה דחופה בבית שמש ע.ל.ר.ב. ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580159309הקרן לטיפול בשן ע"ש ד"ר הווארד ב. אידלמן ז"ל THE DR. HOWARD B. ADILMAN Z"L. DENTAL AID FUNDנמחקה
580100360וועד התושבים ק. חסידי גור, שלב ב', רובע ג' אשדודרשומה
580078608ח.צ.ב. מכון השתלמות ליועצי ביטוח העמותה נמחקהנמחקה
580062016ישיבת וכולל אילת לע"נ הרה"ב ר' יהושע ז"ל העכט ור' שמעי ז"ל קרינסקינמחקה
580443638כ.י.ב.י.ן. - כל ישראל ביחד נעזור (ע"ר)רשומה
580024966כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון (ע"ר)רשומה
580456036ל.ב.י.מ. - למען בריאות ילדים מאושפזים (ע"ר)רשומה
580454544ל.ה.ב. - לקידום הגישור בקהילה - קרית ים (ע"ר)רשומה
580266187מ.ב.ת. - עמותה לקידום מפגשי נוער ישראלי - גרמניבהליכי מחיקה
580473874מ.ר.ח.ב. - האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים (ע"ר)רשומה
580440022מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)רשומה
580404903מרכז תורני שיכון ה' - ביהכנ"ס ב.מ.מ. (ע"ר)רשומה
580116804מרכז תורני, כולל אברכים זכותא דמשה לע"נ הרה"ח ר' משה ב"ר יוסף ניימאן ז"לרשומה